Nieugięty romantyzm

Jedna osoba i jej mały gest, a stały się inspiracją do stworzenia tego wpisu... Jak często zdarza się Wam doświadczyć, lub przynajmniej otrzeć się, o prawdziwy romantyzm? Czy jego podłożem i warunkiem występowania są określone czasy w dziejach ludzkości, czy może emocjonalna wrażliwość i kreatywność jednostki? Gdy mówię o romantyzmie, nie mam na myśli przysłowiowych [...]